Bank Soalan 2

icon-banksoalan

⇓⇓⇓ Untuk urusan passwordApa password untuk download?. Baca lagi artikel ini ... », sila WhatsApp ke ⇓⇓⇓

Cikgu Wan (+6) 010 – 336 2355 ∴

Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018. Baca lagi artikel ini ... » (versi Word) – ** TERBARU **

 1. Soalan Pertengahan Tahun 2018Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018. Baca lagi artikel ini ... » – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download765 downloads
 2. SoalanSoalan Pra UPSR 2013 Terengganu. Baca lagi artikel ini ... » Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download580 downloads
 3. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download540 downloads
 4. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download483 downloads
 5. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download597 downloads
 6. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download599 downloads
 7. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download531 downloads
 8. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank Soalan 1)
 9. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download689 downloads
 10. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download683 downloads
 11. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download555 downloads
 12. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download493 downloads
 13. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download764 downloads
 14. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download662 downloads
 15. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download646 downloads
 16. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download610 downloads
 17. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download553 downloads
 18. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download441 downloads
 19. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download410 downloads
 20. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download459 downloads
 21. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download499 downloads
 22. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download475 downloads
 23. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download426 downloads
 24. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download444 downloads
 25. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank Soalan 1)
 26. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download351 downloads
 27. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download382 downloads
 28. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download285 downloads
 29. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download362 downloads
 30. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download395 downloads
 31. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download328 downloads
 32. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download332 downloads
 33. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank SoalanSoalan Ujian Bulanan September 2013 + Google Chrome Book. Baca lagi artikel ini ... » 1)
 34. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download335 downloads
 35. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank Soalan 1)
 36. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank Soalan 1)
 37. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download365 downloads
 38. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download368 downloads
 39. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download321 downloads
 40. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download330 downloads

Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2017Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2017. Baca lagi artikel ini ... » (versi Word)

 1. Soalan Akhir Tahun 2017Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2017. Baca lagi artikel ini ... » – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1793 downloads
 2. Soalan Akhir Tahun[update 2] Bank Soalan Peperiksaan Akhir Tahun. Baca lagi artikel ini ... » 2017 – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1244 downloads
 3. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1284 downloads
 4. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1159 downloads
 5. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1139 downloads
 6. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1063 downloads
 7. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1153 downloads
 8. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1123 downloads
 9. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1409 downloads
 10. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1110 downloads
 11. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1155 downloads
 12. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1093 downloads
 13. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1210 downloads
 14. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1104 downloads
 15. Soalan Akhir Tahun 2017 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1059 downloads
 16. Soalan Akhir Tahun 2017 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1075 downloads
 17. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1122 downloads
 18. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1119 downloads
 19. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download872 downloads
 20. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download775 downloads
 21. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download975 downloads
 22. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download924 downloads
 23. Soalan Akhir Tahun 2017 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download858 downloads
 24. Soalan Akhir Tahun 2017 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download834 downloads
 25. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1035 downloads
 26. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download778 downloads
 27. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download812 downloads
 28. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download716 downloads
 29. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download884 downloads
 30. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download846 downloads
 31. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download797 downloads
 32. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download801 downloads
 33. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download722 downloads
 34. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download662 downloads
 35. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download570 downloads
 36. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download558 downloads
 37. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download670 downloads
 38. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download637 downloads
 39. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download645 downloads
 40. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download721 downloads

 

Soalan Peperiksaan Akhir TahunPertempuran sudah bermula !. Baca lagi artikel ini ... » 2016 

 1. Soalan Bahasa Melayu KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download3780 downloads
 2. Soalan Bahasa Inggeris KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2806 downloads
 3. Soalan Bahasa Inggeris KSSR Tahun 2 – PAT 2016   
  Enter password
  Download2662 downloads
  Enter password
  Skema Jawapan1460 downloads
 4. Soalan Dunia Sains & Teknologi KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2644 downloads
 5. Soalan Matematik KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2643 downloads
 6. Soalan Pendidikan JasmaniSoalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2016 - Pendidikan Jasmani & Kesihatan. Baca lagi artikel ini ... » KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2096 downloads
 7. Soalan Pendidikan KesihatanSoalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2016 - Pendidikan Jasmani & Kesihatan. Baca lagi artikel ini ... » KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2239 downloads
 8. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 2 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1824 downloads
 9. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 2 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1870 downloads
 10. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 3 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1403 downloads
 11. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 3 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1475 downloads
 12. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 4RPT KSSR Tahun 4 2014 (dikemaskini). Baca lagi artikel ini ... » + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1316 downloads
 13. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1571 downloads
 14. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1119 downloads
 15. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1231 downloads
 16. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 6 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1024 downloads
 17. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 6 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1164 downloads
 18. Soalan Matematik KSSR Tahun 2 – PAT 2016  
  Enter password
  Download2808 downloads
 19. Skema Jawapan Matematik KSSR Tahun 2 – PAT 2016   
  Enter password
  Download1904 downloads
 20. Soalan Matematik KSSR Tahun 4 Kertas 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1794 downloads
 21. Soalan Sejarah[DSK] Dokumen Standard Kurikulum & Modul KSSR Tahun 4. Baca lagi artikel ini ... » KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1558 downloads
 22. Soalan Sejarah KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1314 downloads
 23. Soalan Teknologi Maklumat & Komunikasi KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1723 downloads
 24. Soalan Teknologi Maklumat & Komunikasi KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1329 downloads
 25. Soalan Teknologi Maklumat & Komunikasi KSSR Tahun 6 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1042 downloads
 26. Soalan Reka Bentuk & Teknologi (RBT[DSK] Dokumen Standard Kurikulum & Modul KSSR Tahun 4. Baca lagi artikel ini ... ») KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1443 downloads
 27. Soalan Reka Bentuk & Teknologi (RBT) KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1212 downloads
 28. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 1 – PAT 2016  
  Enter password
  Download1646 downloads
 29. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 2 – PAT 2016  
  Enter password
  Download1469 downloads
 30. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 3 – PAT 2016  
  Enter password
  Download864 downloads
 31. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 4 – PAT 2016  
  Enter password
  Download713 downloads
 32. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 5 – PAT 2016  
  Enter password
  Download513 downloads
 33. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 6 – PAT 2016  
  Enter password
  Download392 downloads
 34. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 1 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1286 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan787 downloads
 35. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 2 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1208 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan803 downloads
 36. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 3 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download769 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan497 downloads
 37. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 4 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download601 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan453 downloads
 38. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 5 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download471 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan413 downloads
 39. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 6 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download302 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan245 downloads
 40. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 1 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1791 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan935 downloads
 41. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 2 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1877 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan989 downloads
 42. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 3 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1144 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan639 downloads
 43. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 4 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1007 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan672 downloads
 44. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 5 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download860 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan520 downloads
 45. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 6 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download506 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan368 downloads
 46. Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1027 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan774 downloads
 47. Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 KSSR Tahun 4 – PAT 2016  
  Enter password
  Download1050 downloads
 48. Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download832 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan674 downloads
 49. Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download809 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan569 downloads
 50. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1(Bah.A) KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download957 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan693 downloads
 51. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2 KSSR Tahun 4 – PAT 2016 
  Enter password
  Download848 downloads
 52. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1(Bah.A) KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download746 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan1035 downloads
 53. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1(Bah.B) KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download674 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan1035 downloads
 54. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download659 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan564 downloads
 55. Soalan Matematik Kertas 1 KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download823 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan679 downloads
 56. Soalan Matematik Kertas 2 KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download948 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan625 downloads
 57. Soalan Matematik Kertas 1 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download832 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan631 downloads
 58. Soalan Matematik Kertas 2 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download808 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan612 downloads

Soalan Ramalan/Pra UPSR 2016 

 1. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 1 (Kedah)  
  Enter password
  Download1108 downloads
 2. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 Set 1 (Kedah)  
  Enter password
  Download734 downloads
 3. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 (Terengganu) + Skema Jawapan  
  Enter password
  Download919 downloads
 4. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download800 downloads
 5. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 2 (Kedah)  
  Enter password
  Download544 downloads
 6. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 3 (Kedah) 
  Enter password
  Download483 downloads
 7. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 Set 3 (Kedah) 
  Enter password
  Download517 downloads
 8. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 4 (Kedah) 
  Enter password
  Download449 downloads
 9. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 Set 4 (Kedah) 
  Enter password
  Download451 downloads
 10. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 5 (Kedah) 
  Enter password
  Download475 downloads
 11. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 Set 5 (Kedah) 
  Enter password
  Download445 downloads
 12. Soalan Pra UPSRSoalan Pra UPSR 2013 Terengganu. Baca lagi artikel ini ... » 2016 – Bahasa Melayu K1 Bahagian A (N9)  
  Enter password
  Download792 downloads
 13. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Bahagian B (N9) 
  Enter password
  Download750 downloads
 14. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (N9) 
  Enter password
  Download656 downloads
 15. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (N9) 
  Enter password
  Download685 downloads
 16. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (N9) 
  Enter password
  Download560 downloads
 17. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (N9) 
  Enter password
  Download785 downloads
 18. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (N9) 
  Enter password
  Download725 downloads
 19. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Sains (N9)  
  Enter password
  Download642 downloads
 20. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (N9) 
  Enter password
  Download805 downloads
 21. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (N9) 
  Enter password
  Download639 downloads
 22. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (N9) 
  Enter password
  Download725 downloads
 23. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (N9) 
  Enter password
  Download563 downloads
 24. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Cina K1 (N9) 
  Enter password
  Download124 downloads
 25. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Cina K1 (N9) 
  Enter password
  Download91 downloads
 26. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Cina K2 (N9) 
  Enter password
  Download73 downloads
 27. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Cina K2 (N9) 
  Enter password
  Download67 downloads
 28. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (N9) 
  Enter password
  Download533 downloads
   
  Enter password
  Download351 downloads
 29. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (N9) 
  Enter password
  Download474 downloads
 30. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (N9) 
  Enter password
  Download482 downloads
   
  Enter password
  Download344 downloads
 31. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (N9) 
  Enter password
  Download468 downloads
 32. Soalan Pra UPSR(1) 2016 – Matematik K1 (Kelantan)  
  Enter password
  Download449 downloads
 33. Soalan Pra UPSR(1) 2016 – Matematik K2 (Kelantan)  
  Enter password
  Download432 downloads
 34. Soalan Pra UPSR(1) 2016 – Sains K1 (Kelantan)  
  Enter password
  Download366 downloads
 35. Soalan Pra UPSR(1) 2016 – Sains K2 (Kelantan)  
  Enter password
  Download347 downloads
 36. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Johor)  
  Enter password
  Download428 downloads
 37. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Johor)  
  Enter password
  Download418 downloads
 38. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Johor)  
  Enter password
  Download388 downloads
 39. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Johor)  
  Enter password
  Download335 downloads
 40. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (Johor)  
  Enter password
  Download347 downloads
 41. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (Johor)  
  Enter password
  Download292 downloads
 42. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Set 1 (Johor)  & Skema Jawapan  
  Enter password
  Download464 downloads
 43. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 Set 1 (Johor) & Skema Jawapan  
  Enter password
  Download433 downloads
 44. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Set 2 (Johor)  & Skema Jawapan  
  Enter password
  Download387 downloads
 45. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 Set 2 (Johor)  & Skema Jawapan  
  Enter password
  Download369 downloads
 46. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download377 downloads
 47. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download330 downloads
 48. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (Pahang)  
  Enter password
  Download361 downloads
 49. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download325 downloads
 50. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (Pahang)  
  Enter password
  Download325 downloads
 51. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download307 downloads
 52. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Pahang)  
  Enter password
  Download273 downloads
 53. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 – 2nd Copy (Pahang)  
  Enter password
  Download253 downloads
 54. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Pahang)  
  Enter password
  Download339 downloads
 55. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download322 downloads
 56. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Terengganu)  
  Enter password
  Download368 downloads
 57. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download365 downloads
 58. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Terengganu)  
  Enter password
  Download314 downloads
 59. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download312 downloads
 60. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (Terengganu)  
  Enter password
  Download381 downloads
 61. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download361 downloads
 62. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (Terengganu)  
  Enter password
  Download388 downloads
 63. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download333 downloads
 64. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Bah.A (Sarawak AR1)  
  Enter password
  Download295 downloads
 65. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Bah.B (Sarawak AR1)  
  Enter password
  Download285 downloads
 66. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (Sarawak AR1)  
  Enter password
  Download312 downloads
 67. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (Sarawak AR1)  
  Enter password
  Download283 downloads
 68. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download274 downloads
 69. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 Bah.A (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download261 downloads
 70. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 Bah.B (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download262 downloads
 71. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download258 downloads
 72. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download277 downloads
 73. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download276 downloads
 74. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download246 downloads
 75. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download358 downloads
 76. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download364 downloads
 77. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download305 downloads
 78. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download297 downloads
 79. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (Sabah)  & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download291 downloads
 80. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 (Sabah) 
  Enter password
  Download249 downloads
 81. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Sains K1 (Sabah) 
  Enter password
  Download306 downloads
 82. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Sains K2 (Sabah) 
  Enter password
  Download303 downloads
 83. Skema Jawapan Soalan Ramalan UPSR 2016 – Sains K1 (Sabah) 
  Enter password
  Download273 downloads
 84. Skema Jawapan Soalan Ramalan UPSR 2016 – Sains K2 (Sabah) 
  Enter password
  Download273 downloads
 85. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 (Terengganu BK12) 
  Enter password
  Download310 downloads
 86. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 (Terengganu BK12)
  Enter password
  Download385 downloads

⇓⇓⇓ Untuk urusan password & pertanyaan, sila WhatsApp ke ⇓⇓⇓

Cikgu Wan (+6) 010 – 336 2355 ∴

275,488 total views, 402 views today