Bank Soalan 2

icon-banksoalan

⇓⇓⇓ Untuk urusan passwordApa password untuk download?. Baca lagi artikel ini ... », sila WhatsApp ke ⇓⇓⇓

Cikgu Wan (+6) 010 – 336 2355 ∴

Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2018Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2018. Baca lagi artikel ini ... » (PAT 2018) – Versi Word ** Terbaru **

 1. Soalan Akhir Tahun 2018Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2018. Baca lagi artikel ini ... » – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download196 downloads
 2. SoalanSoalan Pra UPSR 2013 Terengganu. Baca lagi artikel ini ... » Akhir Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download165 downloads
 3. Soalan Akhir Tahun[update 2] Bank Soalan Peperiksaan Akhir Tahun. Baca lagi artikel ini ... » 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download138 downloads
 4. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download134 downloads
 5. Soalan Akhir Tahun 2018 – Matematik Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download137 downloads
 6. Soalan Akhir Tahun 2018 – Matematik Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download127 downloads
 7. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download125 downloads
 8. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download121 downloads
 9. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download187 downloads
 10. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download177 downloads
 11. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download233 downloads
 12. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download141 downloads
 13. Soalan Akhir Tahun 2018 – Matematik Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download143 downloads
 14. Soalan Akhir Tahun 2018 – Matematik Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download142 downloads
 15. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 2 – Kertas 1 (A) & Skema Jawapan
  Enter password
  Download150 downloads
 16. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 2 – Kertas 1 (B) & Skema Jawapan
  Enter password
  Download149 downloads
 17. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 2 – Kertas 2 (A) & Skema Jawapan
  Enter password
  Download144 downloads
 18. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 2 – Kertas 2 (B) & Skema Jawapan
  Enter password
  Download134 downloads
 19. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download202 downloads
 20. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download157 downloads
 21. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download133 downloads
 22. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download132 downloads
 23. Soalan Akhir Tahun 2018 – Matematik Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download164 downloads
 24. Soalan Akhir Tahun 2018 – Matematik Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download151 downloads
 25. Soalan Akhir Tahun 2018 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 1 (A) & Skema Jawapan
  Enter password
  Download150 downloads
 26. Soalan Akhir Tahun 2018 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 1 (B) & Skema Jawapan
  Enter password
  Download143 downloads
 27. Soalan Akhir Tahun 2018 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download127 downloads
 28. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download121 downloads
 29. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download129 downloads
 30. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download114 downloads
 31. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download107 downloads
 32. Soalan Akhir Tahun 2018 – Matematik Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download118 downloads
 33. Soalan Akhir Tahun 2018 – Matematik Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download125 downloads
 34. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 4 – Kertas 1 (A) & Skema Jawapan
  Enter password
  Download128 downloads
 35. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 4 – Kertas 1 (B) & Skema Jawapan
  Enter password
  Download120 downloads
 36. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download128 downloads
 37. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download115 downloads
 38. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download98 downloads
 39. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download94 downloads
 40. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download88 downloads
 41. Soalan Akhir Tahun 2018 – Matematik Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download86 downloads
 42. Soalan Akhir Tahun 2018 – Matematik Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download85 downloads
 43. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download89 downloads
 44. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 5 – Kertas 2 (A) & Skema Jawapan
  Enter password
  Download87 downloads
 45. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 5 – Kertas 2 (B) & Skema Jawapan
  Enter password
  Download82 downloads

Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018. Baca lagi artikel ini ... » (versi Word)

 1. Soalan Pertengahan Tahun 2018Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018. Baca lagi artikel ini ... » – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download915 downloads
 2. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download684 downloads
 3. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download641 downloads
 4. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download558 downloads
 5. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download688 downloads
 6. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download681 downloads
 7. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download614 downloads
 8. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank Soalan 1)
 9. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download859 downloads
 10. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download814 downloads
 11. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download704 downloads
 12. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download620 downloads
 13. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download869 downloads
 14. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download759 downloads
 15. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download743 downloads
 16. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download699 downloads
 17. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download674 downloads
 18. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download552 downloads
 19. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download497 downloads
 20. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download537 downloads
 21. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download623 downloads
 22. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download591 downloads
 23. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download519 downloads
 24. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download527 downloads
 25. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank Soalan 1)
 26. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download429 downloads
 27. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download461 downloads
 28. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download358 downloads
 29. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download449 downloads
 30. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download470 downloads
 31. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download398 downloads
 32. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download402 downloads
 33. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank SoalanSoalan Ujian Bulanan September 2013 + Google Chrome Book. Baca lagi artikel ini ... » 1)
 34. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download405 downloads
 35. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank Soalan 1)
 36. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank Soalan 1)
 37. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download443 downloads
 38. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download441 downloads
 39. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download393 downloads
 40. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download394 downloads

Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2017Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2017. Baca lagi artikel ini ... » (versi Word)

 1. Soalan Akhir Tahun 2017Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2017. Baca lagi artikel ini ... » – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1885 downloads
 2. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1323 downloads
 3. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1334 downloads
 4. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1230 downloads
 5. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1208 downloads
 6. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1135 downloads
 7. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1216 downloads
 8. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1210 downloads
 9. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1521 downloads
 10. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1201 downloads
 11. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1222 downloads
 12. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1159 downloads
 13. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1289 downloads
 14. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1179 downloads
 15. Soalan Akhir Tahun 2017 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1114 downloads
 16. Soalan Akhir Tahun 2017 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1128 downloads
 17. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1203 downloads
 18. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1281 downloads
 19. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download939 downloads
 20. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download864 downloads
 21. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1054 downloads
 22. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1000 downloads
 23. Soalan Akhir Tahun 2017 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download923 downloads
 24. Soalan Akhir Tahun 2017 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download887 downloads
 25. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1098 downloads
 26. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download831 downloads
 27. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download858 downloads
 28. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download761 downloads
 29. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download938 downloads
 30. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download907 downloads
 31. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download872 downloads
 32. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download862 downloads
 33. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download798 downloads
 34. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download730 downloads
 35. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download633 downloads
 36. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download619 downloads
 37. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download724 downloads
 38. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download707 downloads
 39. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download703 downloads
 40. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download788 downloads

 

Soalan Peperiksaan Akhir TahunPertempuran sudah bermula !. Baca lagi artikel ini ... » 2016 

 1. Soalan Bahasa Melayu KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download3875 downloads
 2. Soalan Bahasa Inggeris KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2875 downloads
 3. Soalan Bahasa Inggeris KSSR Tahun 2 – PAT 2016   
  Enter password
  Download2733 downloads
  Enter password
  Skema Jawapan1504 downloads
 4. Soalan Dunia Sains & Teknologi KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2710 downloads
 5. Soalan Matematik KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2711 downloads
 6. Soalan Pendidikan JasmaniSoalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2016 - Pendidikan Jasmani & Kesihatan. Baca lagi artikel ini ... » KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2142 downloads
 7. Soalan Pendidikan KesihatanSoalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2016 - Pendidikan Jasmani & Kesihatan. Baca lagi artikel ini ... » KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2283 downloads
 8. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 2 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1869 downloads
 9. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 2 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1908 downloads
 10. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 3 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1448 downloads
 11. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 3 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1521 downloads
 12. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 4RPT KSSR Tahun 4 2014 (dikemaskini). Baca lagi artikel ini ... » + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1356 downloads
 13. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1609 downloads
 14. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1155 downloads
 15. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1266 downloads
 16. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 6 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1043 downloads
 17. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 6 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1180 downloads
 18. Soalan Matematik KSSR Tahun 2 – PAT 2016  
  Enter password
  Download2880 downloads
 19. Skema Jawapan Matematik KSSR Tahun 2 – PAT 2016   
  Enter password
  Download1964 downloads
 20. Soalan Matematik KSSR Tahun 4 Kertas 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1849 downloads
 21. Soalan Sejarah[DSK] Dokumen Standard Kurikulum & Modul KSSR Tahun 4. Baca lagi artikel ini ... » KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1618 downloads
 22. Soalan Sejarah KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1364 downloads
 23. Soalan Teknologi Maklumat & Komunikasi KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1779 downloads
 24. Soalan Teknologi Maklumat & Komunikasi KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1378 downloads
 25. Soalan Teknologi Maklumat & Komunikasi KSSR Tahun 6 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1068 downloads
 26. Soalan Reka Bentuk & Teknologi (RBT[DSK] Dokumen Standard Kurikulum & Modul KSSR Tahun 4. Baca lagi artikel ini ... ») KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1495 downloads
 27. Soalan Reka Bentuk & Teknologi (RBT) KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1257 downloads
 28. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 1 – PAT 2016  
  Enter password
  Download1689 downloads
 29. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 2 – PAT 2016  
  Enter password
  Download1508 downloads
 30. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 3 – PAT 2016  
  Enter password
  Download901 downloads
 31. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 4 – PAT 2016  
  Enter password
  Download748 downloads
 32. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 5 – PAT 2016  
  Enter password
  Download536 downloads
 33. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 6 – PAT 2016  
  Enter password
  Download407 downloads
 34. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 1 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1327 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan816 downloads
 35. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 2 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1245 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan829 downloads
 36. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 3 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download799 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan517 downloads
 37. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 4 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download639 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan477 downloads
 38. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 5 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download520 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan441 downloads
 39. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 6 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download317 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan257 downloads
 40. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 1 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1836 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan964 downloads
 41. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 2 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1914 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan1015 downloads
 42. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 3 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1177 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan657 downloads
 43. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 4 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1055 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan705 downloads
 44. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 5 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download890 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan541 downloads
 45. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 6 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download521 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan382 downloads
 46. Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1096 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan821 downloads
 47. Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 KSSR Tahun 4 – PAT 2016  
  Enter password
  Download1116 downloads
 48. Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download895 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan713 downloads
 49. Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download854 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan609 downloads
 50. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1(Bah.A) KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download1026 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan738 downloads
 51. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2 KSSR Tahun 4 – PAT 2016 
  Enter password
  Download905 downloads
 52. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1(Bah.A) KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download787 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan1105 downloads
 53. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1(Bah.B) KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download723 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan1105 downloads
 54. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download705 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan604 downloads
 55. Soalan Matematik Kertas 1 KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download883 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan727 downloads
 56. Soalan Matematik Kertas 2 KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download1006 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan670 downloads
 57. Soalan Matematik Kertas 1 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download879 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan668 downloads
 58. Soalan Matematik Kertas 2 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download859 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan650 downloads

Soalan Ramalan/Pra UPSR 2016 

 1. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 1 (Kedah)  
  Enter password
  Download1155 downloads
 2. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 Set 1 (Kedah)  
  Enter password
  Download764 downloads
 3. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 (Terengganu) + Skema Jawapan  
  Enter password
  Download962 downloads
 4. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download835 downloads
 5. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 2 (Kedah)  
  Enter password
  Download564 downloads
 6. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 3 (Kedah) 
  Enter password
  Download500 downloads
 7. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 Set 3 (Kedah) 
  Enter password
  Download535 downloads
 8. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 4 (Kedah) 
  Enter password
  Download467 downloads
 9. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 Set 4 (Kedah) 
  Enter password
  Download469 downloads
 10. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 5 (Kedah) 
  Enter password
  Download491 downloads
 11. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 Set 5 (Kedah) 
  Enter password
  Download464 downloads
 12. Soalan Pra UPSRSoalan Pra UPSR 2013 Terengganu. Baca lagi artikel ini ... » 2016 – Bahasa Melayu K1 Bahagian A (N9)  
  Enter password
  Download824 downloads
 13. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Bahagian B (N9) 
  Enter password
  Download780 downloads
 14. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (N9) 
  Enter password
  Download681 downloads
 15. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (N9) 
  Enter password
  Download713 downloads
 16. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (N9) 
  Enter password
  Download586 downloads
 17. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (N9) 
  Enter password
  Download818 downloads
 18. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (N9) 
  Enter password
  Download758 downloads
 19. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Sains (N9)  
  Enter password
  Download671 downloads
 20. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (N9) 
  Enter password
  Download826 downloads
 21. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (N9) 
  Enter password
  Download655 downloads
 22. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (N9) 
  Enter password
  Download741 downloads
 23. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (N9) 
  Enter password
  Download577 downloads
 24. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Cina K1 (N9) 
  Enter password
  Download131 downloads
 25. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Cina K1 (N9) 
  Enter password
  Download94 downloads
 26. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Cina K2 (N9) 
  Enter password
  Download76 downloads
 27. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Cina K2 (N9) 
  Enter password
  Download69 downloads
 28. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (N9) 
  Enter password
  Download564 downloads
   
  Enter password
  Download365 downloads
 29. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (N9) 
  Enter password
  Download499 downloads
 30. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (N9) 
  Enter password
  Download502 downloads
   
  Enter password
  Download356 downloads
 31. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (N9) 
  Enter password
  Download488 downloads
 32. Soalan Pra UPSR(1) 2016 – Matematik K1 (Kelantan)  
  Enter password
  Download470 downloads
 33. Soalan Pra UPSR(1) 2016 – Matematik K2 (Kelantan)  
  Enter password
  Download454 downloads
 34. Soalan Pra UPSR(1) 2016 – Sains K1 (Kelantan)  
  Enter password
  Download383 downloads
 35. Soalan Pra UPSR(1) 2016 – Sains K2 (Kelantan)  
  Enter password
  Download364 downloads
 36. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Johor)  
  Enter password
  Download447 downloads
 37. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Johor)  
  Enter password
  Download433 downloads
 38. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Johor)  
  Enter password
  Download410 downloads
 39. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Johor)  
  Enter password
  Download354 downloads
 40. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (Johor)  
  Enter password
  Download358 downloads
 41. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (Johor)  
  Enter password
  Download305 downloads
 42. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Set 1 (Johor)  & Skema Jawapan  
  Enter password
  Download529 downloads
 43. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 Set 1 (Johor) & Skema Jawapan  
  Enter password
  Download471 downloads
 44. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Set 2 (Johor)  & Skema Jawapan  
  Enter password
  Download412 downloads
 45. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 Set 2 (Johor)  & Skema Jawapan  
  Enter password
  Download388 downloads
 46. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download394 downloads
 47. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download345 downloads
 48. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (Pahang)  
  Enter password
  Download382 downloads
 49. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download336 downloads
 50. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (Pahang)  
  Enter password
  Download336 downloads
 51. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download320 downloads
 52. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Pahang)  
  Enter password
  Download288 downloads
 53. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 – 2nd Copy (Pahang)  
  Enter password
  Download264 downloads
 54. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Pahang)  
  Enter password
  Download352 downloads
 55. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download335 downloads
 56. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Terengganu)  
  Enter password
  Download380 downloads
 57. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download380 downloads
 58. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Terengganu)  
  Enter password
  Download330 downloads
 59. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download328 downloads
 60. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (Terengganu)  
  Enter password
  Download399 downloads
 61. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download374 downloads
 62. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (Terengganu)  
  Enter password
  Download402 downloads
 63. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download346 downloads
 64. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Bah.A (Sarawak AR1)  
  Enter password
  Download314 downloads
 65. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Bah.B (Sarawak AR1)  
  Enter password
  Download304 downloads
 66. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (Sarawak AR1)  
  Enter password
  Download328 downloads
 67. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (Sarawak AR1)  
  Enter password
  Download303 downloads
 68. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download291 downloads
 69. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 Bah.A (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download286 downloads
 70. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 Bah.B (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download275 downloads
 71. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download271 downloads
 72. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download296 downloads
 73. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download294 downloads
 74. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download265 downloads
 75. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download374 downloads
 76. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download379 downloads
 77. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download322 downloads
 78. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download313 downloads
 79. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (Sabah)  & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download348 downloads
 80. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 (Sabah) 
  Enter password
  Download264 downloads
 81. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Sains K1 (Sabah) 
  Enter password
  Download323 downloads
 82. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Sains K2 (Sabah) 
  Enter password
  Download321 downloads
 83. Skema Jawapan Soalan Ramalan UPSR 2016 – Sains K1 (Sabah) 
  Enter password
  Download290 downloads
 84. Skema Jawapan Soalan Ramalan UPSR 2016 – Sains K2 (Sabah) 
  Enter password
  Download291 downloads
 85. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 (Terengganu BK12) 
  Enter password
  Download355 downloads
 86. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 (Terengganu BK12)
  Enter password
  Download404 downloads

⇓⇓⇓ Untuk urusan password & pertanyaan, sila WhatsApp ke ⇓⇓⇓

Cikgu Wan (+6) 010 – 336 2355 ∴

297,455 total views, 236 views today