Bank Soalan 2

icon-banksoalan

⇓⇓⇓ Untuk urusan passwordApa password untuk download?. Baca lagi artikel ini ... », sila WhatsApp ke ⇓⇓⇓

Cikgu Wan (+6) 010 – 336 2355 ∴

[Terbaru] Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2019Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2019. Baca lagi artikel ini ... » (PPT 2019) : Versi Word

 1. SoalanSoalan Pra UPSR 2013 Terengganu. Baca lagi artikel ini ... » PBD (Jan – Mei) 2019 – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download9 downloads
 2. Soalan PBD (Jan – Mei) 2019 – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download9 downloads
 3. Soalan PBD (Jan – Mei) 2019 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download7 downloads
 4. Soalan PBD (Jan – Mei) 2019 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download6 downloads
 5. Soalan PBD (Jan – Mei) 2019 – Matematik Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download5 downloads
 6. Soalan PBD (Jan – Mei) 2019 – Matematik Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download5 downloads
 7. Soalan PBD (Jan – Mei) 2019 – Sains Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download7 downloads
 8. Soalan PBD (Jan – Mei) 2019 – Sains Tahun 1 – Kertas 2 (Part A) & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download6 downloads
 9. Soalan PBD (Jan – Mei) 2019 – Sains Tahun 1 – Kertas 2 (Part B) & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download6 downloads
 10. Soalan PBD (Jan – Mei) 2019 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download0 downloads
 11. Soalan PBD (Jan – Mei) 2019 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download0 downloads
 12. Soalan PBD (Jan – Mei) 2019 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download0 downloads
 13. Soalan PBD (Jan – Mei) 2019 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 2 (Part A) & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download0 downloads
 14. Soalan PBD (Jan – Mei) 2019 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 2 (Part B) & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download0 downloads
 15. Soalan PBD (Jan – Mei) 2019 – Matematik Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download0 downloads
 16. Soalan PBD (Jan – Mei) 2019 – Matematik Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download0 downloads
 17. Soalan PBD (Jan – Mei) 2019 – Sains Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download0 downloads
 18. Soalan PBD (Jan – Mei) 2019 – Sains Tahun 3 – Kertas 2 (Part A) & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download0 downloads
 19. Soalan PBD (Jan – Mei) 2019 – Sains Tahun 3 – Kertas 2 (Part B) & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download0 downloads
 20. Soalan PBD (Jan – Mei) 2019 – Sains Tahun 3 – Kertas 2 (Part C) & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download0 downloads
 21. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download39 downloads
 22. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download34 downloads
 23. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download39 downloads
 24. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download30 downloads
 25. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Matematik Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download27 downloads
 26. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Matematik Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download23 downloads
 27. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Sains Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download28 downloads
 28. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Sains Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download25 downloads
 29. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download29 downloads
 30. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download28 downloads
 31. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download26 downloads
 32. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download23 downloads
 33. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Matematik Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download22 downloads
 34. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Matematik Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download22 downloads
 35. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Sains Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download25 downloads
 36. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Sains Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download22 downloads
 37. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Bahasa Melayu Tahun 6 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download25 downloads
 38. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Bahasa Melayu Tahun 6 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download19 downloads
 39. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Bahasa Inggeris Tahun 6 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download20 downloads
 40. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Bahasa Inggeris Tahun 6 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download17 downloads
 41. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Matematik Tahun 6 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download20 downloads
 42. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Matematik Tahun 6 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download17 downloads
 43. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Sains Tahun 6 – Kertas 1 (part A) & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download25 downloads
 44. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Sains Tahun 6 – Kertas 1 (part B) & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download24 downloads
 45. Soalan Pertengahan Tahun 2019 – Sains Tahun 6 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download23 downloads

 

Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2018Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2018. Baca lagi artikel ini ... » (PAT 2018) – Versi Word

 1. Soalan Akhir Tahun 2018Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2018. Baca lagi artikel ini ... » – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download1291 downloads
 2. Soalan Akhir Tahun[update 2] Bank Soalan Peperiksaan Akhir Tahun. Baca lagi artikel ini ... » 2018 – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download1013 downloads
 3. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download977 downloads
 4. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download967 downloads
 5. Soalan Akhir Tahun 2018 – Matematik Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download974 downloads
 6. Soalan Akhir Tahun 2018 – Matematik Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download909 downloads
 7. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download946 downloads
 8. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download882 downloads
 9. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download1164 downloads
 10. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download1091 downloads
 11. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download1057 downloads
 12. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download928 downloads
 13. Soalan Akhir Tahun 2018 – Matematik Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download1046 downloads
 14. Soalan Akhir Tahun 2018 – Matematik Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download934 downloads
 15. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 2 – Kertas 1 (A) & Skema Jawapan
  Enter password
  Download1039 downloads
 16. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 2 – Kertas 1 (B) & Skema Jawapan
  Enter password
  Download1051 downloads
 17. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 2 – Kertas 2 (A) & Skema Jawapan
  Enter password
  Download903 downloads
 18. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 2 – Kertas 2 (B) & Skema Jawapan
  Enter password
  Download883 downloads
 19. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download930 downloads
 20. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download871 downloads
 21. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download765 downloads
 22. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download756 downloads
 23. Soalan Akhir Tahun 2018 – Matematik Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download863 downloads
 24. Soalan Akhir Tahun 2018 – Matematik Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download863 downloads
 25. Soalan Akhir Tahun 2018 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 1 (A) & Skema Jawapan
  Enter password
  Download845 downloads
 26. Soalan Akhir Tahun 2018 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 1 (B) & Skema Jawapan
  Enter password
  Download782 downloads
 27. Soalan Akhir Tahun 2018 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download819 downloads
 28. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download782 downloads
 29. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download718 downloads
 30. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download645 downloads
 31. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download595 downloads
 32. Soalan Akhir Tahun 2018 – Matematik Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download734 downloads
 33. Soalan Akhir Tahun 2018 – Matematik Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download730 downloads
 34. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 4 – Kertas 1 (A) & Skema Jawapan
  Enter password
  Download698 downloads
 35. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 4 – Kertas 1 (B) & Skema Jawapan
  Enter password
  Download703 downloads
 36. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download758 downloads
 37. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download585 downloads
 38. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download495 downloads
 39. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download511 downloads
 40. Soalan Akhir Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download471 downloads
 41. Soalan Akhir Tahun 2018 – Matematik Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download579 downloads
 42. Soalan Akhir Tahun 2018 – Matematik Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download511 downloads
 43. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download530 downloads
 44. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 5 – Kertas 2 (A) & Skema Jawapan
  Enter password
  Download605 downloads
 45. Soalan Akhir Tahun 2018 – Sains Tahun 5 – Kertas 2 (B) & Skema Jawapan
  Enter password
  Download606 downloads

Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2018. Baca lagi artikel ini ... » (versi Word)

 1. Soalan Pertengahan Tahun 2018Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2018. Baca lagi artikel ini ... » – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1113 downloads
 2. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download811 downloads
 3. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download779 downloads
 4. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download684 downloads
 5. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download809 downloads
 6. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download792 downloads
 7. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download729 downloads
 8. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank Soalan 1)
 9. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1035 downloads
 10. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download963 downloads
 11. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download841 downloads
 12. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download727 downloads
 13. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download996 downloads
 14. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download882 downloads
 15. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download866 downloads
 16. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download826 downloads
 17. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download794 downloads
 18. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download672 downloads
 19. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download620 downloads
 20. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download659 downloads
 21. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download733 downloads
 22. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download731 downloads
 23. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download616 downloads
 24. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download630 downloads
 25. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank Soalan 1)
 26. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download565 downloads
 27. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download580 downloads
 28. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download465 downloads
 29. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download571 downloads
 30. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download573 downloads
 31. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download495 downloads
 32. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download499 downloads
 33. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank SoalanSoalan Ujian Bulanan September 2013 + Google Chrome Book. Baca lagi artikel ini ... » 1)
 34. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download486 downloads
 35. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank Soalan 1)
 36. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank Soalan 1)
 37. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download548 downloads
 38. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download540 downloads
 39. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download480 downloads
 40. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download491 downloads

Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2017Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2017. Baca lagi artikel ini ... » (versi Word)

 1. Soalan Akhir Tahun 2017Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2017. Baca lagi artikel ini ... » – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download2175 downloads
 2. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1573 downloads
 3. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1553 downloads
 4. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1445 downloads
 5. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1454 downloads
 6. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1377 downloads
 7. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1431 downloads
 8. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1428 downloads
 9. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1789 downloads
 10. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1438 downloads
 11. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1441 downloads
 12. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1389 downloads
 13. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1588 downloads
 14. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1432 downloads
 15. Soalan Akhir Tahun 2017 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1328 downloads
 16. Soalan Akhir Tahun 2017 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1330 downloads
 17. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1435 downloads
 18. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1487 downloads
 19. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1158 downloads
 20. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1084 downloads
 21. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1275 downloads
 22. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1264 downloads
 23. Soalan Akhir Tahun 2017 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1138 downloads
 24. Soalan Akhir Tahun 2017 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1109 downloads
 25. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1333 downloads
 26. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1009 downloads
 27. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1047 downloads
 28. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download907 downloads
 29. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1120 downloads
 30. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1109 downloads
 31. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1073 downloads
 32. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1054 downloads
 33. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download950 downloads
 34. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download863 downloads
 35. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download749 downloads
 36. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download724 downloads
 37. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download878 downloads
 38. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download859 downloads
 39. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download866 downloads
 40. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download944 downloads

 

Soalan Peperiksaan Akhir TahunPertempuran sudah bermula !. Baca lagi artikel ini ... » 2016 

 1. Soalan Bahasa Melayu KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download4165 downloads
 2. Soalan Bahasa Inggeris KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download3089 downloads
 3. Soalan Bahasa Inggeris KSSR Tahun 2 – PAT 2016   
  Enter password
  Download2967 downloads
  Enter password
  Skema Jawapan1646 downloads
 4. Soalan Dunia Sains & Teknologi KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2936 downloads
 5. Soalan Matematik KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2941 downloads
 6. Soalan Pendidikan JasmaniSoalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2016 - Pendidikan Jasmani & Kesihatan. Baca lagi artikel ini ... » KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2352 downloads
 7. Soalan Pendidikan KesihatanSoalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2016 - Pendidikan Jasmani & Kesihatan. Baca lagi artikel ini ... » KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2509 downloads
 8. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 2 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2095 downloads
 9. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 2 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2149 downloads
 10. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 3 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1616 downloads
 11. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 3 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1714 downloads
 12. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 4RPT KSSR Tahun 4 2014 (dikemaskini). Baca lagi artikel ini ... » + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1516 downloads
 13. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1789 downloads
 14. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1293 downloads
 15. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1415 downloads
 16. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 6 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1152 downloads
 17. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 6 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1268 downloads
 18. Soalan Matematik KSSR Tahun 2 – PAT 2016  
  Enter password
  Download3128 downloads
 19. Skema Jawapan Matematik KSSR Tahun 2 – PAT 2016   
  Enter password
  Download2151 downloads
 20. Soalan Matematik KSSR Tahun 4 Kertas 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1973 downloads
 21. Soalan Sejarah[DSK] Dokumen Standard Kurikulum & Modul KSSR Tahun 4. Baca lagi artikel ini ... » KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1769 downloads
 22. Soalan Sejarah KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1559 downloads
 23. Soalan Teknologi Maklumat & Komunikasi KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1997 downloads
 24. Soalan Teknologi Maklumat & Komunikasi KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1569 downloads
 25. Soalan Teknologi Maklumat & Komunikasi KSSR Tahun 6 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1181 downloads
 26. Soalan Reka Bentuk & Teknologi (RBT[DSK] Dokumen Standard Kurikulum & Modul KSSR Tahun 4. Baca lagi artikel ini ... ») KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1674 downloads
 27. Soalan Reka Bentuk & Teknologi (RBT) KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1445 downloads
 28. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 1 – PAT 2016  
  Enter password
  Download1838 downloads
 29. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 2 – PAT 2016  
  Enter password
  Download1684 downloads
 30. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 3 – PAT 2016  
  Enter password
  Download1018 downloads
 31. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 4 – PAT 2016  
  Enter password
  Download839 downloads
 32. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 5 – PAT 2016  
  Enter password
  Download640 downloads
 33. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 6 – PAT 2016  
  Enter password
  Download461 downloads
 34. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 1 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1476 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan896 downloads
 35. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 2 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1387 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan919 downloads
 36. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 3 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download907 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan574 downloads
 37. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 4 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download704 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan536 downloads
 38. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 5 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download608 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan489 downloads
 39. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 6 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download358 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan319 downloads
 40. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 1 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download2152 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan1092 downloads
 41. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 2 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download2168 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan1171 downloads
 42. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 3 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1385 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan772 downloads
 43. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 4 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1202 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan804 downloads
 44. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 5 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1042 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan646 downloads
 45. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 6 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download594 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan435 downloads
 46. Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1229 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan934 downloads
 47. Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 KSSR Tahun 4 – PAT 2016  
  Enter password
  Download1268 downloads
 48. Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1043 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan807 downloads
 49. Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download983 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan691 downloads
 50. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1(Bah.A) KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download1131 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan834 downloads
 51. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2 KSSR Tahun 4 – PAT 2016 
  Enter password
  Download1018 downloads
 52. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1(Bah.A) KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download909 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan1300 downloads
 53. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1(Bah.B) KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download822 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan1300 downloads
 54. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download798 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan704 downloads
 55. Soalan Matematik Kertas 1 KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download993 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan819 downloads
 56. Soalan Matematik Kertas 2 KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download1140 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan759 downloads
 57. Soalan Matematik Kertas 1 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download1006 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan774 downloads
 58. Soalan Matematik Kertas 2 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download985 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan764 downloads

Soalan Ramalan/Pra UPSR 2016 

 1. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 1 (Kedah)  
  Enter password
  Download1179 downloads
 2. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 Set 1 (Kedah)  
  Enter password
  Download776 downloads
 3. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 (Terengganu) + Skema Jawapan  
  Enter password
  Download983 downloads
 4. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download852 downloads
 5. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 2 (Kedah)  
  Enter password
  Download577 downloads
 6. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 3 (Kedah) 
  Enter password
  Download512 downloads
 7. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 Set 3 (Kedah) 
  Enter password
  Download548 downloads
 8. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 4 (Kedah) 
  Enter password
  Download478 downloads
 9. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 Set 4 (Kedah) 
  Enter password
  Download479 downloads
 10. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 5 (Kedah) 
  Enter password
  Download503 downloads
 11. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 Set 5 (Kedah) 
  Enter password
  Download474 downloads
 12. Soalan Pra UPSRSoalan Pra UPSR 2013 Terengganu. Baca lagi artikel ini ... » 2016 – Bahasa Melayu K1 Bahagian A (N9)  
  Enter password
  Download846 downloads
 13. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Bahagian B (N9) 
  Enter password
  Download801 downloads
 14. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (N9) 
  Enter password
  Download698 downloads
 15. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (N9) 
  Enter password
  Download729 downloads
 16. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (N9) 
  Enter password
  Download599 downloads
 17. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (N9) 
  Enter password
  Download838 downloads
 18. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (N9) 
  Enter password
  Download777 downloads
 19. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Sains (N9)  
  Enter password
  Download692 downloads
 20. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (N9) 
  Enter password
  Download849 downloads
 21. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (N9) 
  Enter password
  Download677 downloads
 22. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (N9) 
  Enter password
  Download763 downloads
 23. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (N9) 
  Enter password
  Download593 downloads
 24. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Cina K1 (N9) 
  Enter password
  Download135 downloads
 25. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Cina K1 (N9) 
  Enter password
  Download97 downloads
 26. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Cina K2 (N9) 
  Enter password
  Download78 downloads
 27. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Cina K2 (N9) 
  Enter password
  Download71 downloads
 28. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (N9) 
  Enter password
  Download575 downloads
   
  Enter password
  Download375 downloads
 29. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (N9) 
  Enter password
  Download512 downloads
 30. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (N9) 
  Enter password
  Download516 downloads
   
  Enter password
  Download366 downloads
 31. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (N9) 
  Enter password
  Download499 downloads
 32. Soalan Pra UPSR(1) 2016 – Matematik K1 (Kelantan)  
  Enter password
  Download479 downloads
 33. Soalan Pra UPSR(1) 2016 – Matematik K2 (Kelantan)  
  Enter password
  Download463 downloads
 34. Soalan Pra UPSR(1) 2016 – Sains K1 (Kelantan)  
  Enter password
  Download396 downloads
 35. Soalan Pra UPSR(1) 2016 – Sains K2 (Kelantan)  
  Enter password
  Download377 downloads
 36. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Johor)  
  Enter password
  Download462 downloads
 37. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Johor)  
  Enter password
  Download449 downloads
 38. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Johor)  
  Enter password
  Download426 downloads
 39. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Johor)  
  Enter password
  Download367 downloads
 40. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (Johor)  
  Enter password
  Download375 downloads
 41. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (Johor)  
  Enter password
  Download319 downloads
 42. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Set 1 (Johor)  & Skema Jawapan  
  Enter password
  Download540 downloads
 43. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 Set 1 (Johor) & Skema Jawapan  
  Enter password
  Download480 downloads
 44. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Set 2 (Johor)  & Skema Jawapan  
  Enter password
  Download428 downloads
 45. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 Set 2 (Johor)  & Skema Jawapan  
  Enter password
  Download399 downloads
 46. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download407 downloads
 47. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download356 downloads
 48. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (Pahang)  
  Enter password
  Download391 downloads
 49. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download346 downloads
 50. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (Pahang)  
  Enter password
  Download350 downloads
 51. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download335 downloads
 52. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Pahang)  
  Enter password
  Download297 downloads
 53. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 – 2nd Copy (Pahang)  
  Enter password
  Download275 downloads
 54. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Pahang)  
  Enter password
  Download367 downloads
 55. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download351 downloads
 56. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Terengganu)  
  Enter password
  Download421 downloads
 57. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download394 downloads
 58. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Terengganu)  
  Enter password
  Download340 downloads
 59. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download338 downloads
 60. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (Terengganu)  
  Enter password
  Download411 downloads
 61. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download387 downloads
 62. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (Terengganu)  
  Enter password
  Download420 downloads
 63. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download357 downloads
 64. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Bah.A (Sarawak AR1)  
  Enter password
  Download322 downloads
 65. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Bah.B (Sarawak AR1)  
  Enter password
  Download312 downloads
 66. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (Sarawak AR1)  
  Enter password
  Download336 downloads
 67. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (Sarawak AR1)  
  Enter password
  Download311 downloads
 68. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download300 downloads
 69. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 Bah.A (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download297 downloads
 70. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 Bah.B (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download286 downloads
 71. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download282 downloads
 72. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download303 downloads
 73. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download303 downloads
 74. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download274 downloads
 75. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download398 downloads
 76. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download392 downloads
 77. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download335 downloads
 78. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download325 downloads
 79. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (Sabah)  & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download357 downloads
 80. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 (Sabah) 
  Enter password
  Download272 downloads
 81. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Sains K1 (Sabah) 
  Enter password
  Download336 downloads
 82. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Sains K2 (Sabah) 
  Enter password
  Download331 downloads
 83. Skema Jawapan Soalan Ramalan UPSR 2016 – Sains K1 (Sabah) 
  Enter password
  Download301 downloads
 84. Skema Jawapan Soalan Ramalan UPSR 2016 – Sains K2 (Sabah) 
  Enter password
  Download302 downloads
 85. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 (Terengganu BK12) 
  Enter password
  Download368 downloads
 86. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 (Terengganu BK12)
  Enter password
  Download422 downloads

⇓⇓⇓ Untuk urusan password & pertanyaan, sila WhatsApp ke ⇓⇓⇓

Cikgu Wan (+6) 010 – 336 2355 ∴

352,346 total views, 77 views today