Bank Soalan 2

icon-banksoalan

⇓⇓⇓ Untuk urusan passwordApa password untuk download?. Baca lagi artikel ini ... », sila WhatsApp ke ⇓⇓⇓

Cikgu Wan (+6) 010 – 336 2355 ∴

Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018. Baca lagi artikel ini ... » (versi Word) – ** TERBARU **

 1. Soalan Pertengahan Tahun 2018Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018. Baca lagi artikel ini ... » – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download834 downloads
 2. SoalanSoalan Pra UPSR 2013 Terengganu. Baca lagi artikel ini ... » Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download626 downloads
 3. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download583 downloads
 4. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download516 downloads
 5. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download642 downloads
 6. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download632 downloads
 7. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download574 downloads
 8. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank Soalan 1)
 9. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download787 downloads
 10. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download742 downloads
 11. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download637 downloads
 12. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download572 downloads
 13. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download821 downloads
 14. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download716 downloads
 15. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download707 downloads
 16. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download665 downloads
 17. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download611 downloads
 18. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download498 downloads
 19. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download453 downloads
 20. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download497 downloads
 21. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download542 downloads
 22. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download516 downloads
 23. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download472 downloads
 24. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download487 downloads
 25. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank Soalan 1)
 26. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download382 downloads
 27. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download423 downloads
 28. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download312 downloads
 29. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download405 downloads
 30. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download433 downloads
 31. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download360 downloads
 32. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download367 downloads
 33. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank SoalanSoalan Ujian Bulanan September 2013 + Google Chrome Book. Baca lagi artikel ini ... » 1)
 34. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download369 downloads
 35. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank Soalan 1)
 36. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank Soalan 1)
 37. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download403 downloads
 38. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download403 downloads
 39. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download350 downloads
 40. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download357 downloads

Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2017Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2017. Baca lagi artikel ini ... » (versi Word)

 1. Soalan Akhir Tahun 2017Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2017. Baca lagi artikel ini ... » – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1812 downloads
 2. Soalan Akhir Tahun[update 2] Bank Soalan Peperiksaan Akhir Tahun. Baca lagi artikel ini ... » 2017 – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1256 downloads
 3. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1291 downloads
 4. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1167 downloads
 5. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1148 downloads
 6. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1071 downloads
 7. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1160 downloads
 8. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1130 downloads
 9. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1436 downloads
 10. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1125 downloads
 11. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1168 downloads
 12. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1103 downloads
 13. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1228 downloads
 14. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1117 downloads
 15. Soalan Akhir Tahun 2017 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1071 downloads
 16. Soalan Akhir Tahun 2017 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1087 downloads
 17. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1138 downloads
 18. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1206 downloads
 19. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download882 downloads
 20. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download783 downloads
 21. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download985 downloads
 22. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download931 downloads
 23. Soalan Akhir Tahun 2017 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download867 downloads
 24. Soalan Akhir Tahun 2017 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download841 downloads
 25. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1041 downloads
 26. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download782 downloads
 27. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download817 downloads
 28. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download721 downloads
 29. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download889 downloads
 30. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download851 downloads
 31. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download810 downloads
 32. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download810 downloads
 33. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download739 downloads
 34. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download674 downloads
 35. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download582 downloads
 36. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download571 downloads
 37. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download680 downloads
 38. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download651 downloads
 39. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download659 downloads
 40. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download739 downloads

 

Soalan Peperiksaan Akhir TahunPertempuran sudah bermula !. Baca lagi artikel ini ... » 2016 

 1. Soalan Bahasa Melayu KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download3796 downloads
 2. Soalan Bahasa Inggeris KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2816 downloads
 3. Soalan Bahasa Inggeris KSSR Tahun 2 – PAT 2016   
  Enter password
  Download2674 downloads
  Enter password
  Skema Jawapan1468 downloads
 4. Soalan Dunia Sains & Teknologi KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2654 downloads
 5. Soalan Matematik KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2654 downloads
 6. Soalan Pendidikan JasmaniSoalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2016 - Pendidikan Jasmani & Kesihatan. Baca lagi artikel ini ... » KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2103 downloads
 7. Soalan Pendidikan KesihatanSoalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2016 - Pendidikan Jasmani & Kesihatan. Baca lagi artikel ini ... » KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2246 downloads
 8. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 2 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1837 downloads
 9. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 2 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1883 downloads
 10. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 3 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1407 downloads
 11. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 3 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1478 downloads
 12. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 4RPT KSSR Tahun 4 2014 (dikemaskini). Baca lagi artikel ini ... » + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1321 downloads
 13. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1576 downloads
 14. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1129 downloads
 15. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1237 downloads
 16. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 6 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1028 downloads
 17. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 6 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1167 downloads
 18. Soalan Matematik KSSR Tahun 2 – PAT 2016  
  Enter password
  Download2821 downloads
 19. Skema Jawapan Matematik KSSR Tahun 2 – PAT 2016   
  Enter password
  Download1918 downloads
 20. Soalan Matematik KSSR Tahun 4 Kertas 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1802 downloads
 21. Soalan Sejarah[DSK] Dokumen Standard Kurikulum & Modul KSSR Tahun 4. Baca lagi artikel ini ... » KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1569 downloads
 22. Soalan Sejarah KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1333 downloads
 23. Soalan Teknologi Maklumat & Komunikasi KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1730 downloads
 24. Soalan Teknologi Maklumat & Komunikasi KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1338 downloads
 25. Soalan Teknologi Maklumat & Komunikasi KSSR Tahun 6 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1049 downloads
 26. Soalan Reka Bentuk & Teknologi (RBT[DSK] Dokumen Standard Kurikulum & Modul KSSR Tahun 4. Baca lagi artikel ini ... ») KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1450 downloads
 27. Soalan Reka Bentuk & Teknologi (RBT) KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1222 downloads
 28. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 1 – PAT 2016  
  Enter password
  Download1650 downloads
 29. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 2 – PAT 2016  
  Enter password
  Download1481 downloads
 30. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 3 – PAT 2016  
  Enter password
  Download867 downloads
 31. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 4 – PAT 2016  
  Enter password
  Download717 downloads
 32. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 5 – PAT 2016  
  Enter password
  Download517 downloads
 33. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 6 – PAT 2016  
  Enter password
  Download395 downloads
 34. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 1 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1291 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan791 downloads
 35. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 2 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1219 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan810 downloads
 36. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 3 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download772 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan500 downloads
 37. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 4 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download608 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan456 downloads
 38. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 5 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download476 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan417 downloads
 39. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 6 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download305 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan248 downloads
 40. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 1 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1797 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan939 downloads
 41. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 2 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1888 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan997 downloads
 42. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 3 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1149 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan641 downloads
 43. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 4 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1013 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan676 downloads
 44. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 5 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download864 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan523 downloads
 45. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 6 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download511 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan373 downloads
 46. Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1035 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan780 downloads
 47. Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 KSSR Tahun 4 – PAT 2016  
  Enter password
  Download1059 downloads
 48. Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download841 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan679 downloads
 49. Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download818 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan574 downloads
 50. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1(Bah.A) KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download966 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan700 downloads
 51. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2 KSSR Tahun 4 – PAT 2016 
  Enter password
  Download860 downloads
 52. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1(Bah.A) KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download753 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan1049 downloads
 53. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1(Bah.B) KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download685 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan1049 downloads
 54. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download673 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan574 downloads
 55. Soalan Matematik Kertas 1 KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download831 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan687 downloads
 56. Soalan Matematik Kertas 2 KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download956 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan632 downloads
 57. Soalan Matematik Kertas 1 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download842 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan638 downloads
 58. Soalan Matematik Kertas 2 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download821 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan621 downloads

Soalan Ramalan/Pra UPSR 2016 

 1. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 1 (Kedah)  
  Enter password
  Download1127 downloads
 2. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 Set 1 (Kedah)  
  Enter password
  Download742 downloads
 3. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 (Terengganu) + Skema Jawapan  
  Enter password
  Download936 downloads
 4. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download819 downloads
 5. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 2 (Kedah)  
  Enter password
  Download550 downloads
 6. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 3 (Kedah) 
  Enter password
  Download488 downloads
 7. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 Set 3 (Kedah) 
  Enter password
  Download520 downloads
 8. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 4 (Kedah) 
  Enter password
  Download455 downloads
 9. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 Set 4 (Kedah) 
  Enter password
  Download454 downloads
 10. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 5 (Kedah) 
  Enter password
  Download479 downloads
 11. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 Set 5 (Kedah) 
  Enter password
  Download449 downloads
 12. Soalan Pra UPSRSoalan Pra UPSR 2013 Terengganu. Baca lagi artikel ini ... » 2016 – Bahasa Melayu K1 Bahagian A (N9)  
  Enter password
  Download801 downloads
 13. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Bahagian B (N9) 
  Enter password
  Download756 downloads
 14. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (N9) 
  Enter password
  Download661 downloads
 15. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (N9) 
  Enter password
  Download690 downloads
 16. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (N9) 
  Enter password
  Download566 downloads
 17. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (N9) 
  Enter password
  Download792 downloads
 18. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (N9) 
  Enter password
  Download736 downloads
 19. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Sains (N9)  
  Enter password
  Download651 downloads
 20. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (N9) 
  Enter password
  Download809 downloads
 21. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (N9) 
  Enter password
  Download642 downloads
 22. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (N9) 
  Enter password
  Download730 downloads
 23. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (N9) 
  Enter password
  Download566 downloads
 24. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Cina K1 (N9) 
  Enter password
  Download126 downloads
 25. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Cina K1 (N9) 
  Enter password
  Download92 downloads
 26. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Cina K2 (N9) 
  Enter password
  Download74 downloads
 27. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Cina K2 (N9) 
  Enter password
  Download68 downloads
 28. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (N9) 
  Enter password
  Download544 downloads
   
  Enter password
  Download356 downloads
 29. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (N9) 
  Enter password
  Download486 downloads
 30. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (N9) 
  Enter password
  Download489 downloads
   
  Enter password
  Download347 downloads
 31. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (N9) 
  Enter password
  Download474 downloads
 32. Soalan Pra UPSR(1) 2016 – Matematik K1 (Kelantan)  
  Enter password
  Download457 downloads
 33. Soalan Pra UPSR(1) 2016 – Matematik K2 (Kelantan)  
  Enter password
  Download440 downloads
 34. Soalan Pra UPSR(1) 2016 – Sains K1 (Kelantan)  
  Enter password
  Download370 downloads
 35. Soalan Pra UPSR(1) 2016 – Sains K2 (Kelantan)  
  Enter password
  Download353 downloads
 36. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Johor)  
  Enter password
  Download436 downloads
 37. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Johor)  
  Enter password
  Download424 downloads
 38. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Johor)  
  Enter password
  Download391 downloads
 39. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Johor)  
  Enter password
  Download339 downloads
 40. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (Johor)  
  Enter password
  Download350 downloads
 41. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (Johor)  
  Enter password
  Download294 downloads
 42. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Set 1 (Johor)  & Skema Jawapan  
  Enter password
  Download473 downloads
 43. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 Set 1 (Johor) & Skema Jawapan  
  Enter password
  Download441 downloads
 44. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Set 2 (Johor)  & Skema Jawapan  
  Enter password
  Download394 downloads
 45. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 Set 2 (Johor)  & Skema Jawapan  
  Enter password
  Download375 downloads
 46. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download384 downloads
 47. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download337 downloads
 48. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (Pahang)  
  Enter password
  Download365 downloads
 49. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download328 downloads
 50. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (Pahang)  
  Enter password
  Download328 downloads
 51. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download310 downloads
 52. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Pahang)  
  Enter password
  Download278 downloads
 53. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 – 2nd Copy (Pahang)  
  Enter password
  Download256 downloads
 54. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Pahang)  
  Enter password
  Download343 downloads
 55. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download325 downloads
 56. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Terengganu)  
  Enter password
  Download371 downloads
 57. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download370 downloads
 58. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Terengganu)  
  Enter password
  Download320 downloads
 59. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download317 downloads
 60. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (Terengganu)  
  Enter password
  Download384 downloads
 61. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download363 downloads
 62. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (Terengganu)  
  Enter password
  Download391 downloads
 63. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download335 downloads
 64. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Bah.A (Sarawak AR1)  
  Enter password
  Download301 downloads
 65. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Bah.B (Sarawak AR1)  
  Enter password
  Download291 downloads
 66. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (Sarawak AR1)  
  Enter password
  Download315 downloads
 67. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (Sarawak AR1)  
  Enter password
  Download288 downloads
 68. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download279 downloads
 69. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 Bah.A (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download263 downloads
 70. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 Bah.B (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download265 downloads
 71. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download260 downloads
 72. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download285 downloads
 73. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download281 downloads
 74. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download253 downloads
 75. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download363 downloads
 76. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download368 downloads
 77. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download309 downloads
 78. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download301 downloads
 79. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (Sabah)  & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download296 downloads
 80. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 (Sabah) 
  Enter password
  Download254 downloads
 81. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Sains K1 (Sabah) 
  Enter password
  Download309 downloads
 82. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Sains K2 (Sabah) 
  Enter password
  Download307 downloads
 83. Skema Jawapan Soalan Ramalan UPSR 2016 – Sains K1 (Sabah) 
  Enter password
  Download276 downloads
 84. Skema Jawapan Soalan Ramalan UPSR 2016 – Sains K2 (Sabah) 
  Enter password
  Download277 downloads
 85. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 (Terengganu BK12) 
  Enter password
  Download317 downloads
 86. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 (Terengganu BK12)
  Enter password
  Download392 downloads

⇓⇓⇓ Untuk urusan password & pertanyaan, sila WhatsApp ke ⇓⇓⇓

Cikgu Wan (+6) 010 – 336 2355 ∴

282,529 total views, 63 views today