Bank Soalan 2

icon-banksoalan

⇓⇓⇓ Untuk urusan passwordApa password untuk download?. Baca lagi artikel ini ... », sila WhatsApp ke ⇓⇓⇓

Cikgu Wan (+6) 010 – 336 2355 ∴

Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018. Baca lagi artikel ini ... » (versi Word) – ** TERBARU **

 1. Soalan Pertengahan Tahun 2018Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2018. Baca lagi artikel ini ... » – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download60 downloads
 2. SoalanSoalan Pra UPSR 2013 Terengganu. Baca lagi artikel ini ... » Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download31 downloads
 3. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download34 downloads
 4. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan
  Enter password
  Download25 downloads
 5. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download25 downloads
 6. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download21 downloads
 7. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download26 downloads
 8. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank Soalan 1)
 9. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download34 downloads
 10. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download29 downloads
 11. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download27 downloads
 12. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download23 downloads
 13. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download18 downloads
 14. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download15 downloads
 15. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download20 downloads
 16. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download21 downloads
 17. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download22 downloads
 18. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download17 downloads
 19. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download17 downloads
 20. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download18 downloads
 21. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download11 downloads
 22. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download11 downloads
 23. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download19 downloads
 24. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download14 downloads
 25. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank Soalan 1)
 26. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download19 downloads
 27. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download29 downloads
 28. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download20 downloads
 29. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download19 downloads
 30. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download16 downloads
 31. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download16 downloads
 32. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download19 downloads
 33. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank SoalanSoalan Ujian Bulanan September 2013 + Google Chrome Book. Baca lagi artikel ini ... » 1)
 34. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download0 downloads
 35. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank Soalan 1)
 36. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan (fail to upload – sila download versi PDF di Bank Soalan 1)
 37. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download0 downloads
 38. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Matematik Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download0 downloads
 39. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download0 downloads
 40. Soalan Pertengahan Tahun 2018 – Sains Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download0 downloads

Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2017Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2017. Baca lagi artikel ini ... » (versi Word)

 1. Soalan Akhir Tahun 2017Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2017. Baca lagi artikel ini ... » – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1736 downloads
 2. Soalan Akhir Tahun[update 2] Bank Soalan Peperiksaan Akhir Tahun. Baca lagi artikel ini ... » 2017 – Bahasa Melayu Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1194 downloads
 3. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1256 downloads
 4. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1130 downloads
 5. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1099 downloads
 6. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1024 downloads
 7. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 1 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1122 downloads
 8. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 1 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1093 downloads
 9. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1344 downloads
 10. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1056 downloads
 11. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1113 downloads
 12. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1053 downloads
 13. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1126 downloads
 14. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1048 downloads
 15. Soalan Akhir Tahun 2017 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 2 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1022 downloads
 16. Soalan Akhir Tahun 2017 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 2 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1032 downloads
 17. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1051 downloads
 18. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download1050 downloads
 19. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download824 downloads
 20. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download723 downloads
 21. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download917 downloads
 22. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download871 downloads
 23. Soalan Akhir Tahun 2017 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download815 downloads
 24. Soalan Akhir Tahun 2017 – Dunia Sains & Teknologi Tahun 3 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download786 downloads
 25. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download988 downloads
 26. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download733 downloads
 27. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download784 downloads
 28. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download685 downloads
 29. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download838 downloads
 30. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download817 downloads
 31. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 4 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download768 downloads
 32. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 4 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download761 downloads
 33. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download659 downloads
 34. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Melayu Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download608 downloads
 35. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download531 downloads
 36. Soalan Akhir Tahun 2017 – Bahasa Inggeris Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download527 downloads
 37. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download629 downloads
 38. Soalan Akhir Tahun 2017 – Matematik Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download599 downloads
 39. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 5 – Kertas 1 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download610 downloads
 40. Soalan Akhir Tahun 2017 – Sains Tahun 5 – Kertas 2 & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download657 downloads

 

Soalan Peperiksaan Akhir TahunPertempuran sudah bermula !. Baca lagi artikel ini ... » 2016 

 1. Soalan Bahasa Melayu KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download3698 downloads
 2. Soalan Bahasa Inggeris KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2768 downloads
 3. Soalan Bahasa Inggeris KSSR Tahun 2 – PAT 2016   
  Enter password
  Download2613 downloads
  Enter password
  Skema Jawapan1422 downloads
 4. Soalan Dunia Sains & Teknologi KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2615 downloads
 5. Soalan Matematik KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2605 downloads
 6. Soalan Pendidikan JasmaniSoalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2016 - Pendidikan Jasmani & Kesihatan. Baca lagi artikel ini ... » KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2024 downloads
 7. Soalan Pendidikan KesihatanSoalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2016 - Pendidikan Jasmani & Kesihatan. Baca lagi artikel ini ... » KSSR Tahun 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download2164 downloads
 8. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 2 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1754 downloads
 9. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 2 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1794 downloads
 10. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 3 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1350 downloads
 11. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 3 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1415 downloads
 12. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 4RPT KSSR Tahun 4 2014 (dikemaskini). Baca lagi artikel ini ... » + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1274 downloads
 13. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1511 downloads
 14. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1075 downloads
 15. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1185 downloads
 16. Soalan Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 6 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download982 downloads
 17. Soalan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 6 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1076 downloads
 18. Soalan Matematik KSSR Tahun 2 – PAT 2016  
  Enter password
  Download2750 downloads
 19. Skema Jawapan Matematik KSSR Tahun 2 – PAT 2016   
  Enter password
  Download1861 downloads
 20. Soalan Matematik KSSR Tahun 4 Kertas 1 + Skema Jawapan – PAT 2016   
  Enter password
  Download1761 downloads
 21. Soalan Sejarah[DSK] Dokumen Standard Kurikulum & Modul KSSR Tahun 4. Baca lagi artikel ini ... » KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1502 downloads
 22. Soalan Sejarah KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1239 downloads
 23. Soalan Teknologi Maklumat & Komunikasi KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1569 downloads
 24. Soalan Teknologi Maklumat & Komunikasi KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1272 downloads
 25. Soalan Teknologi Maklumat & Komunikasi KSSR Tahun 6 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download994 downloads
 26. Soalan Reka Bentuk & Teknologi (RBT[DSK] Dokumen Standard Kurikulum & Modul KSSR Tahun 4. Baca lagi artikel ini ... ») KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1386 downloads
 27. Soalan Reka Bentuk & Teknologi (RBT) KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1126 downloads
 28. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 1 – PAT 2016  
  Enter password
  Download1605 downloads
 29. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 2 – PAT 2016  
  Enter password
  Download1392 downloads
 30. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 3 – PAT 2016  
  Enter password
  Download806 downloads
 31. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 4 – PAT 2016  
  Enter password
  Download680 downloads
 32. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 5 – PAT 2016  
  Enter password
  Download477 downloads
 33. Soalan Bahasa Arab KSSR Tahun 6 – PAT 2016  
  Enter password
  Download365 downloads
 34. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 1 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1246 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan765 downloads
 35. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 2 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1139 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan765 downloads
 36. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 3 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download727 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan471 downloads
 37. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 4 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download571 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan426 downloads
 38. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 5 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download427 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan390 downloads
 39. Soalan Bahasa Jawi KSSR Tahun 6 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download282 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan228 downloads
 40. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 1 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1756 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan912 downloads
 41. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 2 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1780 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan955 downloads
 42. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 3 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download1083 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan608 downloads
 43. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 4 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download964 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan640 downloads
 44. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 5 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download822 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan495 downloads
 45. Soalan Pendidikan Islam KSSR Tahun 6 & Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download480 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan348 downloads
 46. Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download985 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan742 downloads
 47. Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 KSSR Tahun 4 – PAT 2016  
  Enter password
  Download1009 downloads
 48. Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download792 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan641 downloads
 49. Soalan Bahasa Melayu Kertas 2 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016  
  Enter password
  Download770 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan540 downloads
 50. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1(Bah.A) KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download922 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan664 downloads
 51. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2 KSSR Tahun 4 – PAT 2016 
  Enter password
  Download816 downloads
 52. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1(Bah.A) KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download712 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan978 downloads
 53. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 1(Bah.B) KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download643 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan978 downloads
 54. Soalan Bahasa Inggeris Kertas 2 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download624 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan529 downloads
 55. Soalan Matematik Kertas 1 KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download791 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan627 downloads
 56. Soalan Matematik Kertas 2 KSSR Tahun 4 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download918 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan601 downloads
 57. Soalan Matematik Kertas 1 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download800 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan600 downloads
 58. Soalan Matematik Kertas 2 KSSR Tahun 5 + Skema Jawapan – PAT 2016 
  Enter password
  Download771 downloads
   
  Enter password
  Skema Jawapan583 downloads

Soalan Ramalan/Pra UPSR 2016 

 1. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 1 (Kedah)  
  Enter password
  Download1063 downloads
 2. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 Set 1 (Kedah)  
  Enter password
  Download705 downloads
 3. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 (Terengganu) + Skema Jawapan  
  Enter password
  Download875 downloads
 4. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download763 downloads
 5. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 2 (Kedah)  
  Enter password
  Download523 downloads
 6. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 3 (Kedah) 
  Enter password
  Download468 downloads
 7. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 Set 3 (Kedah) 
  Enter password
  Download502 downloads
 8. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 4 (Kedah) 
  Enter password
  Download435 downloads
 9. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 Set 4 (Kedah) 
  Enter password
  Download438 downloads
 10. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 Set 5 (Kedah) 
  Enter password
  Download462 downloads
 11. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 Set 5 (Kedah) 
  Enter password
  Download433 downloads
 12. Soalan Pra UPSRSoalan Pra UPSR 2013 Terengganu. Baca lagi artikel ini ... » 2016 – Bahasa Melayu K1 Bahagian A (N9)  
  Enter password
  Download756 downloads
 13. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Bahagian B (N9) 
  Enter password
  Download695 downloads
 14. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (N9) 
  Enter password
  Download629 downloads
 15. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (N9) 
  Enter password
  Download659 downloads
 16. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (N9) 
  Enter password
  Download540 downloads
 17. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (N9) 
  Enter password
  Download756 downloads
 18. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (N9) 
  Enter password
  Download699 downloads
 19. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Sains (N9)  
  Enter password
  Download610 downloads
 20. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (N9) 
  Enter password
  Download772 downloads
 21. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (N9) 
  Enter password
  Download622 downloads
 22. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (N9) 
  Enter password
  Download705 downloads
 23. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (N9) 
  Enter password
  Download546 downloads
 24. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Cina K1 (N9) 
  Enter password
  Download121 downloads
 25. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Cina K1 (N9) 
  Enter password
  Download87 downloads
 26. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Cina K2 (N9) 
  Enter password
  Download72 downloads
 27. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Cina K2 (N9) 
  Enter password
  Download65 downloads
 28. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (N9) 
  Enter password
  Download501 downloads
   
  Enter password
  Download339 downloads
 29. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (N9) 
  Enter password
  Download457 downloads
 30. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (N9) 
  Enter password
  Download463 downloads
   
  Enter password
  Download333 downloads
 31. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (N9) 
  Enter password
  Download450 downloads
 32. Soalan Pra UPSR(1) 2016 – Matematik K1 (Kelantan)  
  Enter password
  Download443 downloads
 33. Soalan Pra UPSR(1) 2016 – Matematik K2 (Kelantan)  
  Enter password
  Download419 downloads
 34. Soalan Pra UPSR(1) 2016 – Sains K1 (Kelantan)  
  Enter password
  Download339 downloads
 35. Soalan Pra UPSR(1) 2016 – Sains K2 (Kelantan)  
  Enter password
  Download340 downloads
 36. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Johor)  
  Enter password
  Download413 downloads
 37. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Johor)  
  Enter password
  Download402 downloads
 38. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Johor)  
  Enter password
  Download375 downloads
 39. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Johor)  
  Enter password
  Download323 downloads
 40. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (Johor)  
  Enter password
  Download337 downloads
 41. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (Johor)  
  Enter password
  Download284 downloads
 42. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Set 1 (Johor)  & Skema Jawapan  
  Enter password
  Download451 downloads
 43. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 Set 1 (Johor) & Skema Jawapan  
  Enter password
  Download418 downloads
 44. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Set 2 (Johor)  & Skema Jawapan  
  Enter password
  Download370 downloads
 45. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 Set 2 (Johor)  & Skema Jawapan  
  Enter password
  Download352 downloads
 46. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download366 downloads
 47. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download320 downloads
 48. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (Pahang)  
  Enter password
  Download345 downloads
 49. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download316 downloads
 50. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (Pahang)  
  Enter password
  Download319 downloads
 51. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download302 downloads
 52. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Pahang)  
  Enter password
  Download267 downloads
 53. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 – 2nd Copy (Pahang)  
  Enter password
  Download248 downloads
 54. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Pahang)  
  Enter password
  Download331 downloads
 55. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (Pahang)  
  Enter password
  Download316 downloads
 56. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Terengganu)  
  Enter password
  Download359 downloads
 57. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download356 downloads
 58. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Terengganu)  
  Enter password
  Download305 downloads
 59. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download302 downloads
 60. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (Terengganu)  
  Enter password
  Download368 downloads
 61. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download351 downloads
 62. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 (Terengganu)  
  Enter password
  Download379 downloads
 63. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (Terengganu)  
  Enter password
  Download325 downloads
 64. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Bah.A (Sarawak AR1)  
  Enter password
  Download288 downloads
 65. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 Bah.B (Sarawak AR1)  
  Enter password
  Download278 downloads
 66. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (Sarawak AR1)  
  Enter password
  Download305 downloads
 67. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (Sarawak AR1)  
  Enter password
  Download274 downloads
 68. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Bahasa Melayu K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download266 downloads
 69. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 Bah.A (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download252 downloads
 70. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K1 Bah.B (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download254 downloads
 71. Soalan Pra UPSR 2016 – Bahasa Inggeris K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download251 downloads
 72. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download267 downloads
 73. Soalan Pra UPSR 2016 – Matematik K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download267 downloads
 74. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Matematik K1 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download238 downloads
 75. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download346 downloads
 76. Soalan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download355 downloads
 77. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Sains K1 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download295 downloads
 78. Skema Jawapan Pra UPSR 2016 – Sains K2 (Sarawak AR1) 
  Enter password
  Download284 downloads
 79. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Bahasa Melayu K1 (Sabah)  & Skema Jawapan 
  Enter password
  Download284 downloads
 80. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 (Sabah) 
  Enter password
  Download241 downloads
 81. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Sains K1 (Sabah) 
  Enter password
  Download292 downloads
 82. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Sains K2 (Sabah) 
  Enter password
  Download290 downloads
 83. Skema Jawapan Soalan Ramalan UPSR 2016 – Sains K1 (Sabah) 
  Enter password
  Download265 downloads
 84. Skema Jawapan Soalan Ramalan UPSR 2016 – Sains K2 (Sabah) 
  Enter password
  Download264 downloads
 85. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K1 (Terengganu BK12) 
  Enter password
  Download299 downloads
 86. Soalan Ramalan UPSR 2016 – Matematik K2 (Terengganu BK12)
  Enter password
  Download358 downloads

⇓⇓⇓ Untuk urusan password & pertanyaan, sila WhatsApp ke ⇓⇓⇓

Cikgu Wan (+6) 010 – 336 2355 ∴

239,075 total views, 69 views today